Netwerk nieuws
25-10-2016
In het Belastingplan 2017 wordt voorgesteld om de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 te verhogen naar €14,22 per ton. De heffing geldt dan ... Lees meer...
20-10-2016
De zoekmachine BodemVizier is verbeterd met een nieuwe grafische zoekingang en een herstructurering van de bestaande ingang voor uitgebreid zoeken. ... Lees meer...
18-10-2016
Bodem+ heeft vragen gekregen, over bijeenkomsten op 3 november in Utrecht en 17 november in Amersfoort met als titel: 'Intervisiebijeenkomst Bodem'. ... Lees meer...
17-10-2016
Op 13 oktober is de ‘digitale counselingsmodule prenatale screening’ live gegaan op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Deze website is ... Lees meer...
17-10-2016
Hergebruik van bestaande bodemonderzoeksgegevens komt steeds sterker in de belangstelling te staan. Logisch want het scheelt dubbel onderzoek en dus ... Lees meer...
17-10-2016
Mine tailings zijn het restmateriaal dat bij de mijnbouw overblijft na het extractie- of zuiveringsproces van het gewonnen erts. Dit restmatariaal ... Lees meer...
Netwerk agenda
25-10-2016
Het symposium wordt georganiseerd door Nelen & Schuurmans, in samenwerking met diverse ingenieursbureaus en kennisinstellingen zoals onder ... Lees meer...
27-10-2016
De 25 bodemambassadeurs van het Initiatief Bewust Bodemgebruik en hun netwerk kijken de ambassadeurs terug op de opbrengsten van het ... Lees meer...
01-11-2016
1 november 2016 Utrecht Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de ... Lees meer...
29-11-2016
Bodem Breed Symposium - 29 november 2016  Lees meer...
29-11-2016
29 november 2016 Utrecht De praktijkgerichte basistraining lucht bij industriële inrichtingen verhoogt uw technische en juridische ... Lees meer...