Home > Aandacht BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelingsdoelen

Aandacht BodemBreed Symposium 2019 voor duurzame ontwikkelingsdoelen

22-05-2019
Slechts weinig deelnemers aan het BodemBreed Symposium 2019 waren bekend met het ‘Internationale decennium van de bodem 2015-2024’. Dat bleek toen Saskia Keesstra, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, bodemexpert en key-note-spreker, het aantal opgestoken handen telden van hen die hiervan wel op de hoogte waren. De International Union of Soil Sciences (IUSS) heeft in december 2015 als afsluiting van het Internationaal Jaar van de Bodem, in de Weense Bodemverklaring dit ‘decennium’ uitgeroepen. Daarmee sloot de IUSS aan bij de in datzelfde jaar door de Verenigde Naties aangenomen Sustainable Development Goals (SDG’s). Tot 2024 moeten zeventien duurzame doelen worden gerealiseerd. En waarin de bodem een cruciale rol speelt.

Sustainable Development Goals
Deze duurzame ontwikkelingsdoelen moeten de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, onderwijs, economie, milieu en klimaat aanpakken. Deze grote ambities zijn vastgelegd in zeventien SDG’s. Eén daarvan luidt: ‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’.

Grote maatschappelijke transities
‘Het is een enorm breed palet aan doelen die soms goed samen te realiseren zijn, maar een enkele keer ook strijdig met elkaar kunnen zijn’, aldus Saskia Keesstra. ‘Er zijn grote maatschappelijke transities nodig, zowel op het gebied van energie en klimaat als op het gebied van voedselvoorziening, circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is een duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land essentieel’.

Saskia Keesstra benadrukte dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. En er moet voortvarend werk van worden gemaakt. ‘De bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDG’s moeten zijn gerealiseerd – is al morgen’.


Rode draad door sessies
De zeventien SDG’s vormden de rode draad in de daaropvolgende sub-sessies, die in onderwerpen varieerden van geothermie en nieuwe opkomende stoffen tot klimaatadaptatie en de aanstaande omgevingswet. Telkens bleek hoezeer de bodem essentieel is voor de hoogst noodzakelijke maatschappelijke transities, hoeveel kansen de SDG’s bieden om het fenomeen bodem voor het voetlicht te brengen en dat de bodem niet vies of saai is – in de woorden van Saskia – maar leuk kan zijn. Vooral wanneer ernaar wordt gestreefd naar elke doelgroep ervaringsverhalen, de ‘narratieven’, te brengen. ‘Goede voorlichting en communicatie kan veel bijdragen’, nog eenmaal in de woorden van Saskia Keesstra, aan draagvlak en bewustwording.’