Home > Afbouw nazorg IBC-locaties: 4 oktober nieuwe bijeenkomst

Afbouw nazorg IBC-locaties: 4 oktober nieuwe bijeenkomst

15-07-2019
De nazorg van verontreinigde IBC-locaties (Isoleren, Beheersen en Controleren) is een grote, jaarlijkse kostenpost. Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond stimuleert gemeenten tot afbouw van deze zorg, op een verantwoorde milieu hygiënische wijze. Daartoe zal een Community of Practice worden ingericht en geactiveerd. Na de kick-off op 12 april in Dordrecht volgt op 4 oktober a.s. een follow-up.

In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten een (inspannings)verplichting op zich genomen om de nazorgmaatregelen zoveel mogelijk te verkleinen (zogenaamde ‘afbouw’). In het kader van het convenant is afgesproken om de mogelijkheden tot afbouw, op een verantwoorde milieu hygiënische wijze, te onderzoeken. In de zomer 2018 zijn hiertoe het Adviesrapport Afbouw IBC-locaties van de Adviesgroep Afbouw van het Uitvoeringsprogramma Bodem (UP) en het kennisrapport ‘Hoe komen wij tot afbouw van IBC-locaties’. Met deze afspraken, advies en het kennisrapport liggen nu alle bouwstenen op tafel om de afbouw van de resterende locaties te initiëren. Het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond stimuleert dit door een impuls te geven. Op 12 april jl. vond de kick off plaats in Dordrecht. Hierin stond de heroverweging van acht IBC-nazorglocaties in de gemeente centraal. In het impressieverslag van de kick off leest u meer hierover.


Op 4 oktober vindt een follow-up sessie plaats waarin met inspirerende thema’s een vervolg plaatsvindt. Reserveer deze datum vast in uw agenda als u ook aan de slag wil met heroverwegingen van uw nazorglocaties of actief deel wil nemen aan de gemeenschap. 
We werken aan het programma van deze bijeenkomst. Laat hier alvast uw e-mailadres achter zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

Voor meer informatie: info@cop-ibc.nl en https://www.cop-ibc.nl/