Agenda

16
JUN

Werksessie voedselbossen

Het programma Bodembeheer van de Toekomst helpt gemeenten bij de voorbereiding op hun omgevingsplan. > Lees meer

17
JUN

Energietransitie en drukte in de ondergrond

Even met je bodem en ondergrond collega’s sparren over hoe het gaat, op afstand netwerken met elkaar en dan ook nog een interessant onderwerp voorgeschoteld krijgen? BodemBreed Forum organiseert het 2e ... > Lees meer

24
JUN

NKB webinar: Waardering voor bodemdaling

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak oplevert? > Lees meer

24
JUN

Webinar ‘Innovaties in de kustlijnzorg – De Zandwindmolen‘

Is emissievrije zandsuppletie van de Nederlandse kust mogelijk?  > Lees meer

25
JUN

Webinar ‘Duurzaam baggermaterieel & biobrandstoffen‘

Het eerste elektrisch aangedreven baggervaartuig is al op de markt, maar met welk type materieel en welke brandstof maken we de meest duurzame keuzes?  > Lees meer

01
JUL

Webinar ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’

Tijdens dit webinar ‘varen’ we helemaal naar het begin van de baggerketen: hoeveel broeikasgassen stoot een watergang zélf eigenlijk uit?  > Lees meer

01
SEP

Opleiding Veldwerk Waterbodemonderzoek - september 2021

Aan veldwerkers die waterbodemonderzoek uitvoeren worden hoge eisen gesteld. Terecht. Veldwerkers zijn de ogen en oren van de opdrachtgever in het veld.Goed veldwerk is dus essentieel. Dat heeft te maken met ... > Lees meer

04
OKT

Geoweek 2021

Van 4 t/m 8 oktober gaan er duizenden leerlingen in heel Nederland op expeditie met de GeoWeek  > Lees meer