Agenda

01
SEP

BRO Ketendag

Op de Ketendag wordt u bijgepraat over de laatste technische ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Ondergrond. > Lees meer

08
SEP

BRO‘tje 8 september

Elke tweede donderdag van de maand organiseren we weer een nieuw BRO'tje. Inschrijven kan al. Het programma volgt. > Lees meer

12
SEP

International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality

International Interdisciplinary Conference on Land Use and Water Quality Agriculture and the Environment, Maastricht, the Netherlands, 12 - 15 september 2022. > Lees meer

15
SEP

Innovatieve technieken om de dynamiek van grondwater en verontreiniging in beeld te brengen

BodemBreed Forum organiseert een tweede sessie van de themagroep ‘Innovatieve technieken’. De bijeenkomst wordt georganiseerd bij de ‘Zalen van Zeven’ in Utrecht op donderdag 15 september 2022 in ... > Lees meer

29
SEP

Jaarcongres SIKB - 29 september 2022 - 's-Hertogenbosch

Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. Voelen ons zeker, erkend en herkend. Bubbels met ogenschijnlijk niet-permeabele wanden. Je kan er nauwelijks uit. Toch, wie verder kijkt ziet ... > Lees meer

29
SEP

BRO Ketendag

Op de Ketendag wordt u bijgepraat over de laatste technische ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Ondergrond. > Lees meer

06
OKT

Praktijkdag AWP 2.0 donderdag 6 oktober 2022

Waterschap Brabantse Delta heeft de afgelopen jaren met enige regelmaat bijdragen geleverd aan de CAPWAT bijeenkomsten en/of Webinars waarbij diverse onderwerpen rond de AWP aan bod kwamen. Op dit moment is de upgrade ... > Lees meer

10
OKT

De Omgevingswet en onze protocollen en richtlijnen - 10 oktober 2022 - Zwolle

De bijeenkomsten gaan in hoofdlijnen in op de wijzigingen in de verschillende schema’s ten gevolge van de OW. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Rbk 2021, alsmede op de ... > Lees meer

02
NOV

Kennisbijeenkomst over dendrochronologie - 2 november 2022 - Amersfoort

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen ... > Lees meer

03
NOV

Seminar over ‘Toepassing WKO-installatie op campussen, kantorenparken en bedrijventerreinen’

Op 3 november 2022 is er van 13.00 uur tot 17.30 uur een weminar over ‘Toepassing WKO-installatie op campussen, kantorenparken en bedrijventerreinen’ te Technische Universiteit te Delft. > Lees meer

10
NOV

Noord-Nederlandse Bodemdag

De dag staat in het teken van de noodzakelijke verbinding en samenwerking in Noord-Nederland. > Lees meer

22
NOV

Vooraankondiging bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

We hopen u op dinsdag 22 november 2022 in het BOVAG-huis in Bunnik welkom te heten op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem. > Lees meer