Home > Vooraankondiging bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

Vooraankondiging bijeenkomst Platform Toezicht Bodem

22-11-2022

We hopen u op dinsdag 22 november 2022 in het BOVAG-huis in Bunnik welkom te heten op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem.

Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB).

Op de platformdag op 22 november kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen.

Klik hier voor het programma en aanmelden.