Home > Een gezonde leefomgeving doe je samen

Een gezonde leefomgeving doe je samen

13-06-2023
Het middagseminar biedt een platform voor professionals en experts op het gebied van gezondheid, fysieke leefomgeving en sociaal domein om kennis en ervaring uit te wisselen. Het creëren van een gezonde leefomgeving is een belangrijk thema dat steeds meer aandacht krijgt.

De fysieke omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden kunnen de gezondheid beschermen en bevorderen door bij gebiedsontwikkeling en vergunningverlening zo vroeg mogelijk gezondheid een stevige plek te geven in een integrale belangenafweging. Het bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving is ook een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Dit biedt nieuwe kansen om de publieke gezondheid integraal en effectief te beschermen en te bevorderen:

  • door gezondheid in een vroeg stadium mee te nemen bij planvorming (omgevingsvisie en omgevingsplan) op de beleidsterreinen binnen het fysieke domein;
  • door gezondheid te gebruiken als integrerend thema;
  • door verbinding te zoeken met andere beleidsvelden zoals het sociale domein.

Praktische informatie:

  • 13 juni 2023
  • 13:30 – 17:00 uur
  • € 245,- excl. btw
  • Amsterdam

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.