Home > Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

Europese strategische onderzoekagenda voor bodem (en een beetje sediment)

13-03-2018
Het Europese Horizon 2020 Coördination and Support Action project INSPIRATION had van eind 2017 haar finale conferentie in Brussel.

In deze conferentie is het eindproduct van INSPIRATION gepresenteerd: de Europese strategische onderzoekagenda (Strategic Research Agenda: SRA) voor integrale ruimtelijke ordening, landgebruik en bodembeheer. 

Klik hier voor meer informatie.