Home > Nationaal Congres Bodemdaling

Nationaal Congres Bodemdaling

06-10-2022

Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling bezoekt de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden.

Het congres vindt plaats op 6 oktober 2022. We geven onze eigen invulling aan het thema van de Floriade 'Building Green Cities'. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.