Home > RIONEDdag 2023: ‘De wijk in!’

RIONEDdag 2023: ‘De wijk in!’

06-04-2023

De RIONEDdag is dé jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld stedelijk waterbeheer. De wijk in! is het jaarthema van Stichting RIONED en dus ook het thema van de RIONEDdag op donderdag 6 april 2023.

Grote vervangings- en nieuwbouwopgaven, water en bodem als sturende principes voor ons land, de energietransitie en diverse klimaatopgaven, zoals droogte en overtollig water, staan voor de deur. Gemeenten, bedrijven en waterschappen gaan daarmee de komende jaren flink aan de slag. Onze wereld is continu in verandering en maatschappelijke vraagstukken bedienen met gevalideerde kennis is cruciaal. Vraagstukken met gigantische impact, die vragen om visie, lokale kennis en handelen op wijkniveau.

Kijk hier voor het programma en aanmelden.