Home > Sediment speelt essentiële rol in klimaatverandering

Sediment speelt essentiële rol in klimaatverandering

12-07-2021
Sediment bindt veel koolstof en speelt daarmee een heel belangrijke rol in het vasthouden van broeikasgassen en dus tegen gaan van de opwarming van onze aarde. Dit is een van de bevindingen van de online workshop “Sediment management opportunities to address the climate change challenge”. Deze workshop is in februari dit jaar georganiseerd door SedNet samen met het door PIANC geleide initiatief ‘Navigating a Changing Climate’.

Een samenvatting van alle bevindingen en aanbevelingen is beschikbaar via de SedNet website. En alle presentaties zijn beschikbaar via het aanklikken van de links in dit document.