Home > Webinar ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’

Webinar ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’

01-07-2021
Tijdens dit webinar ‘varen’ we helemaal naar het begin van de baggerketen: hoeveel broeikasgassen stoot een watergang zélf eigenlijk uit?

Onder welke omstandigheden helpt of hindert baggeren om die uitstoot te verminderen? Ook staan we in dit webinar stil bij slibaanwas, de aanleiding om te baggeren. Studieresultaten op dit vlak komen aan bod evenals innovaties die gericht zijn op het verminderen van slibaanwas, zoals het zogenaamde ‘biobaggeren’.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.